275h ar 50cm augstumu
4002h ar slīpo priekšu
325h ar taisno priekšu
275h arslīpo priekšu

Preču grupas

Lūdzu aizpildiet veidlapu, lai saņemtu preču atteikuma autorizācijas numuru.

Pasūtījumu vēsture
Informācija par preci un atteikuma iemesls
Esmu iepazinies(-usies) ar sadaļu Noteikumi un piekrītu visiem minētajiem noteikumiem.